Moet je schadevergoeding betalen als je privé gegevens van personen hebt laten lekken?

1 minuut leestijd

Door een datalek of een hack of doordat een medewerker niet zorgvuldig met privacy gegevens is omgegaan kunnen persoonlijke gegevens zoals bankgegevens bij criminelen terecht komen. Je bent verplicht dat datalek te melden aan AP en aan je klanten. Maar kunnen de klanten daar nu daar schadevergoeding voor vragen?


Tot nu toe niet echt. Dat komt omdat het moeilijk is om in de rechtbank de daadwerkelijke schade te bewijzen. Als het gaat om persoonlijke informatie zoals medische gegevens kan dat echter wel gebeuren maar we zien dat nu nog niet op grote schaal voorkomen.


Een datalek zorgt echter wel voor frustratie, boosheid of onzekerheid bij je klanten. Mensen zijn vooral boos op de organisatie die het lek hebben veroorzaakt.


Voor bedrijven en organisaties die privé gegevens beheren is het dus voor zaak om geen datalek te krijgen. Je klanten/gebruikers zullen immers heel boos zijn als dat gebeurt. Vandaar dat bedrijven die datalekken hebben te maken krijgen met vertrekkende klanten en dalende omzet.

woensdag 15 september 2021